Coaching

Vad är hästunderstödd coaching HUC?

Jag arbetar som ungdomscoach och använder mig av MI – det motiverade samtalet som är en samarbetsinriktad metod som syftar till att stärka personens egna motivation och delaktighet till förändring. Jag kombinerar detta med ridterapi och till min hjälp involverar jag hästar, hundar, natur och rörelse på min gård som ligger ca 3 mil norr om Enköping.

Arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv och att skapa en känsla av sammanhang. Som coach utgår jag från nuet och mitt förhållningssätt är att utgå från det friska och det som är bra. Jag har fokus på uppmärksamhet, att stödja och se det positiva, lyfta styrka, resurser och möjligheter. Hos mig är en god relation starten till ett gott samarbete där humor, trygghet, engagemang och ett respektfull bemötande är nyckelord. Att skapa ett gott KASAM – en känsla av sammanhang så att det blir förståeligt och upplevs som ordnat, strukturerat och tydligt, att det blir hanterbart genom att skapa flow (utmaningar som kan klaras av och som vi växer av och att upplevelsen sker med delaktighet och är meningsfull. Jag använder mig av olika metoder och tekniker anpassade efter individens behov.        

Djuren hjälper mig i processer som att lättare nå fram till individen och att skapa en trygg och nära relation, deras insats kan t.ex. vara att delta i olika slags sinnes- och känsloupplevelser, övningar för närvaro, andning, avslappning samt spegling och bekräftelse. Detta kan ske såväl från marken som uppsutten. Det är ingen ridning i traditionell mening och man behöver inte vara van vid hästar.

Gården och dess miljö är en läkande och rogivande plats att vara på och detta tillsammans med djur, natur och rörelse är grunden för ett fint samtalsklimat.

Vi är FaR-certifierad aktivitetsarrangör
och erbjuder fysiska aktiviteter på recept

Boka Tid

Vad du kan förvänta dig ska ske:

Jag erbjuder ett första kostnadsfritt gårdsbesök på ca en timma. Då visar jag gården, ni får träffa mig och djuren, vi pratar om vad du/ni vill ha ut av coachingen och om jag och gården är rätt val för att uppnå detta.

Om vi väljer att gå vidare så bokar in ett antal tillfällen för coaching.

Under det första samtalet har vi genomgång av säkerheten i stall och kring hästarna, vi pratar om mål och hur vägen dit ska gå till.

Klä dig i oömma kläder efter väderlek så vi kan vara utomhus, gärna med skor/stövlar med klack. Hjälm finns att låna. 

Du kan skicka ett intressemail till lena@notbacken.se eller använda bokningstjänsterna på vår facebooksida

Nötbackens TerapiDjurgård AB
Altuna Drävle 14
749 71 Fjärdhundra

© Copyright Nötbackens TerapiDjurGård